Expo Amersfoort 2018

Home / Expo Amersfoort 2018

Mijn expo “beelden bouwen bruggen” vond plaats in oktober 2018 in Amersfoort, op het 6e Celevt ( https://celevt.nl ) congres dat handelde over “schaamte en schuld”. Het is een herhaling van mijn toon-tentoonstelling in Brugge (zie aftermovie Expo Brugge)  waarbij ik dieper inga op het thema schuld. Ik leg uit hoe ik tegenover “mijn lichaam is mijn schuld” weerwerk bied door beeldend bezig te zijn (maken van beelden: verbinding in mezelf) én door het beeld an sich te tonen (verbinding met de toeschouwer).
Meer weten? klik hier

 

“Ik zoek een lichaam
een lichaam om in te slapen
een lichaam om te behuizen
wat jou heeft bezield

In het hier en nu van toen
lijkt in mij te zijn verankerd
dat “aan het sterven zijn”
mijn enige manier is van leven

Toch is er een weg terug vanuit het
dissociëren naar associëren

Ik volg mijn hand, die lijnen zet
in adrenaline gestuwd

Lijnen die compartimenten
door gruwel in mij geslagen
samenbrengt, omarmt, om vervolgens samen te
vervloeien, verbonden te zijn
binnen de contouren van mezelf

Mijn lichaam is mijn schuld
wordt
mijn lichaam is mijn huis
met
fragmenten en lijnen samen:
mijn verhaal

Ik kan niet mét en ik kan niet zonder
maar ik weet: mijn beelden zijn de kiem tot leven
wanneer anderen dit zien

Ik weet: er is hoop dat anderen mij zullen zien
en ik mezelf nog meer
ik weet: beelden bouwen bruggen
en bruggen verbinden
van mij tot aan de ander.”

Veerle Van Wassenhove

 

“Weinig mensen zijn in staat om wat hen is overkomen onder woorden te brengen of in beelden te vangen. Veerle Van Wassenhove is in staat het onzegbare te verbeelden op een fijnzinnige en poëtische wijze.” Dr. Nelleke Nicolai

“Hartelijk dank voor de prachtige tentoonstelling Veerle. Bijzonder inspirerend, mooi en indrukwekkend.”
Drs. Martijne Rensen, directeur CELEVT en Trauma Academie

 

Aftermovie Expo Amersfoort 2018

Foto’s Expo Amersfoort 2018